УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ

председател на управителния съвет

МАРИЯНА ДИМОВА

спортно-технически директор

СТАНИСЛАВА ЖЕЛЕВА

член на управителния съвет

АНГЕЛ ФИЛИПОВ

член на управителния съвет